Tid för Gud

Göran Larsson, “Tid för Gud”.

 

Tid för Gud: Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna

(Lund: Arcus 2006, 2016).

 

 

 

 

 

 

Ur första kapitlet:

Att avskilja en särskild tid för vila är alltså något gudomligt, och detta gudomliga särdrag uppenbaras omedelbart efter det att Gud skapat människan till sin avbild på sjätte dagen, sabbatsaftonen. Att helga tiden och uppfatta tidens dimension av tillvaron är inte bara något gudomligt utan också något djupt mänskligt, vilket är förbehållet människan som den enda varelsen i skapelsen. Djuren är mycket medvetna om sina revir, men någon tid existerar inte för dem. Tidsmedvetandet är just människans adelsmärke och ett av de mest markanta anletsdragen hos den varelse som skapats till Guds avbild. Men det är också något som förutsätter växt och mognad, och något som man behöver lära sig som människa. För det lilla barnet existerar bara rummet, omgivningen, stunden, nuet. Men barnet växer upp. Och ju äldre man blir desto viktigare bli minnena, och kanske börjar man också att tänka mer på framtiden och planera för den. Undan för undan blir tidsperspektiven såväl bakåt som framåt längre. Att lära sig använda tiden rätt är dock en livslång läxa.


2006, 191 sidor, häftad, isbn 91-88552-66-7.

Pris SEK 120: — Frakt tillkommer. Inbetalningskort bifogas.

Boken kan beställas hos:

Lars-Åke Spånberger,
Industrigatan 14,
112 46 Stockholm
larsake.spanberger@gmail.com
tel. 0730-383848.