Insamlingsstiftelsen Göran Larssons jubileumsfond
för judisk-kristna relationer

Denna stiftelse grundades i samband med Göran Larssons 50-årsdag den 21 maj 1999.

Den vill på olika sätt verka för att öka förståelsen mellan judar och kristna och främja en teologisk fördjupning inom kristenheten när det gäller sambandet mellan Gamla och Nya testamentet, judisk skrifttolkning, levande judendom och kristendomens djupa rötter i judisk tro och judiskt liv.

Behovet av en verksamhet som syftar till att skapa respekt och empati för det judiska folket är stort, alldeles särskilt med tanke på den uppflammande antisemitismen, om vilken vi får dagliga smärtsamma påminnelser. Genom publicering av litteratur, föreläsningsverksamhet, kurser och seminarier, hoppas fonden kunna främja sitt syfte.

Läs mer HÄR.

Västra murenVästra muren och Tempelplatsen i Jerusalem. Göran LarssonI samband med Göran Larssons 50-årsdag den 21 maj 1999 grundades ”Insamlingsstiftelsen Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer”.
Västra murenVästra muren är judenhetens heligaste – och största – “synagoga”. Under sabbaten och högtiderna fylls den ofta till bristningsgränsen. Foto: Göran Larsson ©.

Görans nyhetsbrev inför decemberhögtiderna har nu kommit ut.

 

 

Chanukkaljusstake i vind

Där berättar han om hur fondens verksamhet och därmed även dess ekonomi påverkas av den pågående pandemin och skriver bland annat:

Jag kan inte göra någon hemlighet av att detta år lett till en kris av ett slag som vi inte haft sedan vi [för tjugo år sedan] tog de första stapplande trosstegen och inte riktigt visste hur det skulle gå. Utan någon utåtriktad verksamhet har nästan alla inkomster från mina resor och böcker upphört, medan de fasta kostnaderna förblir desamma. Resultatet blir minus månad för månad. Vi har under åren som gått mera sällan skickat ut vädjan om gåvor för vårt arbete, för vi har känt oss trygga med att det vi behöver för att kunna fortsätta till sist ska komma in. Visst kan vi försöka göra det nu också, men det vore inte ärligt att bara låtsas som om vi vore lugna, när vi ser att våra resurser inom en inte alltför avlägsen framtid är slut, om det inte kommer en ganska kännbar uppgång på inkomstsidan.

 

Göran är dock hoppfull inför det nya året och låter brevet mynna ut i denna önskan inför de högtider som lyser upp decembermörkret:

Tillsammans med mig önskar nu fondens styrelse er alla det allra bästa inför helgerna som snart går in. Våra judiska läsare önskar vi en högtid när chanukkaljusen får proklamera ljusets seger över mörkret i världen och i människors hjärtan. Samtidigt kommer Lucia med samma budskap om ljus i mörkret. Då kommer många säkert också att få höra sången ”Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund” med dess bön inför den stundande julhögtiden: ”Du stjärna över Betlehem, o, låt ditt milda ljus få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus.”

Med denna önskan om ljus, hopp och frid under dagar vi går till mötes tackar vi er för ännu ett år och önskar Glad chanukka, God jul och ett Gott nytt nådens år!

Läs rundbrevet HÄR!

 


Göran Larsson och Jubileumsfonden jubilerar!

Läs vad fondens styrelse skriver.

HÄR

 


Senaste nytt:

Jesper Svartvik, som alltsedan stiftelsen grundades har varit styrelseledamot, har nyligen lämnat sin tjänst vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet. Läs här hans tioårsrapport och om bakgrunden till beslutet på svenska och på engelska.

Decennial Report

Svartvik lämnar Lunds universitet

Svartvik Leaving Lund University


Judarna, Ers Majestät!

Nygammal bok av Göran Larsson publiceras i januari

Judarna,Ers Majestät!

( Arcus förlag, Lund).

Mer information finns HÄR.

Läsaren bör vara medveten om att jag skriver personligt och skriver som kristen med andra kristna som främsta målgrupp, vilka kanske har en liknande bakgrund som jag själv hade när jag för första gången fick möta den judiska världen. När jag emellanåt använder uttrycket ”vi kristna”, innebär det givetvis inte att jag utesluter andra läsare, utan bara att jag påminner om det perspektiv som ligger till grund för det jag framför.

Min önskan är att boken på så vis inte bara ska hjälpa kristna att förstå judendomen bättre, utan också att judiska läsare ska få inblickar i kristen teologi, i synnerhet dess ursprung och utveckling i relation till det judiska folket. Kort sagt, huvudsyftet med boken är att klargöra var skiljetecknen och bindestrecken mellan judendom och kristendom går, så att vi placerar ut dem på rätt ställe.

Judisk-kristna relationer innebär inte att försöka finna en sorts minsta gemensamma nämnare. Att upptäcka, respektera och rentav uppskatta olikheterna och gränserna är lika viktigt som att kunna glädja sig över likheterna och allt vi har gemensamt. Boken vill belysa båda dessa sidor av relationen mellan judar och kristna för att den ska kunna byggas på hållbar grund och växa i god jord.

Tid för Gud, ny upplaga.

Ny utgåva av Görans bok

Tid för Gud: Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna

(Lund: Arcus 2006, 2016).

Ur förordet:

Firandet av högtiderna är ett uttryck för det mest centrala i en religion. Vill man veta vad en religion verkligen står för, bör man i första hand titta på böner, ritual och högtider, vilka många gånger faktiskt säger åtskilligt mer om den levande religiösa verkligheten än teologiska avhandlingar, konciliebeslut och officiella deklarationer.

Även om jag vill försöka ge en så saklig presentation av högtiderna som möjligt, vill jag särskilt belysa sådant som jag tror kan skapa förståelse mellan judar och kristna, både för vad som skiljer och förenar. Därför handlar denna bok inte bara om hur utan också om varför högtiderna firas som de gör – motiven som ligger bakom det judiska firandet och varför den kristna traditionen behållit vissa högtider och förbigått andra. Jag vill också ta upp vanliga fördomar om judendomen bland kristna som har anknytning just till högtiderna.

För beställning av boken, se fliken “Jubileumsfondens böcker” ovan, eller läs mer HÄR!

Gamla hemsidan
Det finns mycket att se också på den gamla hemsidan. Använd knappen i menyn ovan för att komma dit.
Senaste
Prenumerera på rundbrevet!

Observera att du kommer att få ett e-postmeddelande där du måste bekräfta prenumerationen. Annars kommer den inte att gälla!
Du kan om du skulle vilja när som helst avbeställa prenumerationen via en länk i utskicken.

Besöksräknare
  • 49689Det här inlägget:
  • 180846Läsningar totalt:
  • 13Läsningar idag:
  • 150475Besökare totalt:
  • 11Besökare idag:
  • 0Besökare online: