Insamlingsstiftelsen Göran Larssons jubileumsfond
för judisk-kristna relationer

Denna stiftelse grundades i samband med Göran Larssons 50-årsdag den 21 maj 1999.

Den vill på olika sätt verka för att öka förståelsen mellan judar och kristna och främja en teologisk fördjupning inom kristenheten när det gäller sambandet mellan Gamla och Nya testamentet, judisk skrifttolkning, levande judendom och kristendomens djupa rötter i judisk tro och judiskt liv.

Behovet av en verksamhet som syftar till att skapa respekt och empati för det judiska folket är stort, alldeles särskilt med tanke på den uppflammande antisemitismen, om vilken vi får dagliga smärtsamma påminnelser. Genom publicering av litteratur, föreläsningsverksamhet, kurser och seminarier, hoppas fonden kunna främja sitt syfte.

Läs mer HÄR.

Västra murenVästra muren och Tempelplatsen i Jerusalem. Göran LarssonI samband med Göran Larssons 50-årsdag den 21 maj 1999 grundades ”Insamlingsstiftelsen Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer”.
Västra murenVästra muren är judenhetens heligaste – och största – ”synagoga”. Under sabbaten och högtiderna fylls den ofta till bristningsgränsen. Foto: Göran Larsson ©.

Nu är nyhetsbrevet inför hösten skickat.

 

 

Där skriver Göran om de program som hittills är planerade för hösten men att programmet ännu inte är fullbokat:

Jag vill därför betona att jag står till förfogande för er som på olika sätt vill ordna program som kan väcka kunskap och intresse för Bibeln, i synnerhet de långa och djupa sambanden mellan ”GT” och NT, olika aspekter av judisk tro och judiskt liv och vad som hänt och händer i relationen mellan judar och kristna. Det kan gälla medverkan i gudstjänster, församlingsaftnar, fortbildning och seminarier.

Göran nämner också de svårigheter som pandemin inneburit för fondens arbete och hur stora behoven är av fortsatt stöd:

Efter två år av ett slags undantagstillstånd är vår fond mer än någonsin beroende av er för vårt fortsatta arbete. Det är enskilda människor som genom sitt engagemang och sin generositet bär upp verksamheten, och vi tackar av hjärtat för det stöd vi får. Några andra inkomstkällor har vi inte. Vi inser att det inte leder till någon massrörelse, men vi vill gärna försöka fylla vad vi upplever vara något av ett tomrum på många håll i kristenheten. Det låter nog pretentiöst, men efter att i många år haft glädjen att verka både internationellt och här i Sverige, vet jag vad jag talar om. I en tid när bristande bibelkunskap innebär en kris för stora delar av kristenheten är behovet gränslöst, och inte minst därför vilar ett ansvar på oss som nåtts av kallelsen att på olika sätt arbeta med de judisk-kristna relationerna.

Läs rundbrevet HÄR!

P.S.

OBS! Ingen anmälan behövs till mötet den 9 oktober i Storkyrkosalen, Stockholm, över vår senaste bok, Förskjutningar. Vi kommer att meddela programmet här på hemsidan så snart det är klart.


Göran Larsson och Jubileumsfonden jubilerar!

Läs vad fondens styrelse skriver.

HÄR

 


Nyheter:

Jesper Svartvik, som alltsedan stiftelsen grundades har varit styrelseledamot, har nyligen lämnat sin tjänst vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet. Läs här hans tioårsrapport och om bakgrunden till beslutet på svenska och på engelska.

Decennial Report

Svartvik lämnar Lunds universitet

Svartvik Leaving Lund University


Judarna, Ers Majestät!

Nygammal bok av Göran Larsson publiceras i januari

Judarna,Ers Majestät!

( Arcus förlag, Lund).

Mer information finns HÄR.

Läsaren bör vara medveten om att jag skriver personligt och skriver som kristen med andra kristna som främsta målgrupp, vilka kanske har en liknande bakgrund som jag själv hade när jag för första gången fick möta den judiska världen. När jag emellanåt använder uttrycket ”vi kristna”, innebär det givetvis inte att jag utesluter andra läsare, utan bara att jag påminner om det perspektiv som ligger till grund för det jag framför.

Min önskan är att boken på så vis inte bara ska hjälpa kristna att förstå judendomen bättre, utan också att judiska läsare ska få inblickar i kristen teologi, i synnerhet dess ursprung och utveckling i relation till det judiska folket. Kort sagt, huvudsyftet med boken är att klargöra var skiljetecknen och bindestrecken mellan judendom och kristendom går, så att vi placerar ut dem på rätt ställe.

Judisk-kristna relationer innebär inte att försöka finna en sorts minsta gemensamma nämnare. Att upptäcka, respektera och rentav uppskatta olikheterna och gränserna är lika viktigt som att kunna glädja sig över likheterna och allt vi har gemensamt. Boken vill belysa båda dessa sidor av relationen mellan judar och kristna för att den ska kunna byggas på hållbar grund och växa i god jord.

Tid för Gud, ny upplaga.

Ny utgåva av Görans bok

Tid för Gud: Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna

(Lund: Arcus 2006, 2016).

Ur förordet:

Firandet av högtiderna är ett uttryck för det mest centrala i en religion. Vill man veta vad en religion verkligen står för, bör man i första hand titta på böner, ritual och högtider, vilka många gånger faktiskt säger åtskilligt mer om den levande religiösa verkligheten än teologiska avhandlingar, konciliebeslut och officiella deklarationer.

Även om jag vill försöka ge en så saklig presentation av högtiderna som möjligt, vill jag särskilt belysa sådant som jag tror kan skapa förståelse mellan judar och kristna, både för vad som skiljer och förenar. Därför handlar denna bok inte bara om hur utan också om varför högtiderna firas som de gör – motiven som ligger bakom det judiska firandet och varför den kristna traditionen behållit vissa högtider och förbigått andra. Jag vill också ta upp vanliga fördomar om judendomen bland kristna som har anknytning just till högtiderna.

För beställning av boken, se fliken “Jubileumsfondens böcker” ovan, eller läs mer HÄR!

Senaste
Prenumerera på rundbrevet!

Observera att du kommer att få ett e-postmeddelande där du måste bekräfta prenumerationen. Annars kommer den inte att gälla!
Du kan om du skulle vilja när som helst avbeställa prenumerationen via en länk i utskicken.

Besöksräknare
  • 60532Det här inlägget:
  • 200505Läsningar totalt:
  • 3Läsningar idag:
  • 163932Besökare totalt:
  • 3Besökare idag:
  • 0Besökare online: