Nu har vi jubileum i jubileumsfonden!

NU HAR VI JUBILEUM I JUBILEUMSFONDEN!
VILL DU VARA MED OCH FIRA?

Inför Göran Larssons femtioårsdag den 21 maj 1999 grundades Insamlingsstiftelsen

Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer.

I vår har alltså stiftelsen funnits i 25 år. Med anledning av att Göran Larsson den 21 maj fyller 75 år har
stiftelsens styrelse tagit initiativ till en jubileumsinsamling som ska bidra till att säkra stiftelsens verksamhet även i framtiden.

Behovet av brobyggare mellan judar och kristna är stort: fortfarande finns det en skriande okunskap om ”judarna som den Andre”, fortfarande florerar det många stereotyper om den Andre, och fortfarande
förhindrar denna okunskap och dessa stereotyper att en respektfull dialog mellan judar och kristna kan utvecklas.

Göran Larsson fotograferad vid ett av sina besök i Hong Kong.

Därför behövs brobyggare – och bland dem är Göran Larsson en av de främsta. Under hela sitt vuxna liv har han undervisat judar om kristen tro och kristna om judisk tro. Dialogen liknas ofta vid en bro. Då är det viktigt att det finns två brofästen: Göran Larssons djupa kunskaper om såväl judisk som kristen tro och tradition utgör dessa två brofästen. Mellan dem sträcker sig en bro byggd på kunskaper om den Andre, förståelse för den Andre, och respekt för den Andre. I forskning, föredrag och föreläsningar har hans brobygge i decennier gjort det möjligt för judar och kristna att mötas och samtala med varandra om det innersta i deras tro.
I det förtroendefulla samtalet förstår vi inte bara den Andre bättre – samtalet ger oss ofta ett nytt språk för att förstå vår egen tradition bättre: ”Järn ger skärpa åt järn, människa åt människor” (Ords 27:17).

Göran Larsson tar emot en grupp från Sverige på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem 1993.
(Bild: Björn Tellow ©)

När stiftelsen nu firar sitt 25-årsjubileum vänder vi oss till Dig som vill hylla Göran Larsson och stötta arbetet för förbättrade relationer mellan judar och kristna. En förteckning över alla gåvogivare kommer att överräckas till Göran Larsson i samband med hans födelsedag den 21 maj.

Stockholm den 26 april 2024

Insamlingsstiftelsen Göran Larssons jubileumsfond för judiskkristna relationer
Lars-Åke Spånberger, Jesper Svartvik, Börje Hedman, Dagny Ståhlberg, Per-Henrik Petersson

Gåvan sätts in på plusgiro 195 85 45-4 eller bankgiro 5374-4249 eller Swish nr 123 087 2424.
Skriv ”Jubileumsgåva” och även ditt namn om det inte framgår av avsändaren.

Ladda ner inbjudan som PDF-fil HÄR !