Styrelsen

Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer

Styrelsen har följande sammansättning: