Göran Larssons CV

Göran Larsson
Göran Larsson (Bild: f Kai ©)

Teol. dr Göran Larsson (f. 1949) : 

 • 1968 Studentexamen i Varberg och teologiska studier i Lund.
 • 1973 Fil. kand. Teol. kand. och prästvigd i Göteborg för Svenska kyrkan.
 • 1975 Tillförordnad direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem.
 • 1977-1979 Doktorand och lärare i hebreiska vid Institutum Judaicum Delitzschianum i Münster.
 • 1980 Teol. dr i Lund. Doktorsavhandlingen behandlar firandet av Stora försoningsdagen i Jerusalems tempel, framför allt utifrån den rabbinska traktaten Jom Hakippurim i Tosefta.
 • 1979-1993 Direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Lärare i hebreiska, bibelvetenskap, rabbinsk litteratur, judaica och judisk-kristna relationer.
 • 1990 Mottagare av “The 1990 Raoul Wallenberg Humanitarian Award” i Moskva med bl.a. följande motivering: “Your dedication to encouraging greater understanding and respect between Christians and Jews is a noble example of Wallenberg’s living legacy.”
 • 1990 Mottagare av Hebreiska universitetets medalj.
 • Årets pristagare ur Kiki och Bertil Neumans fond ”för betydelsefulla insatser att bevara och stärka judisk medvetenhet i Sverige”.
 • 1991-92 Gästforskare vid Divinity School, University of Chicago, USA.
 • 1993 Mottagare av Knessets medalj samt en av Israels högsta utmärkelser, nämligen att tända en av de tolv facklorna på Herzlberget i Jerusalem i samband med nationaldagens högtidliga öppnande. Motiveringen till denna utmärkelse var utomordentliga insatser i främjandet av judisk-kristna relationer. Detta var första och hittills enda gången som denna utmärkelse tilldelats en icke-jude och icke-israel.
 • 1994-2001 Director of Studies and Research vid Jerusalem Center for Biblical Studies and Research.
 • 1998- Tillsammans med Elie Wiesel hedersmedlem av The West Virginia Holocaust Education Commission. Rådgivare i frågor rörande sambandet mellan antisemitism och kristen teologi.
 • 1999 Göran Larsson jubileumsfond för judisk-kristna relationer grundas i samband med Göran Larssons 50-årsdag.
 • 2000 Tilldelas Torgny Segerstedt-priset av Samfundet Sverige-Israel.
 • 2001 Hedersdoktor (Ph.D. h.c.) vid The European Theological Seminary, Birmingham. Mottagare av “The Distinguished Doctoral Prize”.
 • 2004 Anställd av Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer.
 • 2007 Docent i judaistik vid Lunds universitet.
 • 2014 Associate professor på Lutheran Theological Seminary i Hong Kong.

¤¤¤

Böcker:

 • Der Tosefta-Traktat Jom hak-Kippurim; Text, Übersetzung, Kommentar . Lund: Studentlitteratur, 1980.
 • Die Tosefta. Seder II: Moed. Jom ha-kippurim. (Rabbinische Texte, Hg. Günter Mayer). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1997.
 • “The Jews! Your Majesty.” Jerusalem: Jerusalem Center for Biblical Studies and Research, 1987; andra upplagan 1989; tredje upplagan 1996; fjärde upplagan 2000. Översättningar: amhariska, franska, holländska, japanska, koreanska, portugisiska, ryska, svenska och tyska.
 • Uppbrottet; Bibelteologisk kommentar till Andra Moseboken. Stockholm: Verbum, 1993. Andra tryckningen 1997. Andra reviderade utgåvan, Lund: Arcus förlag, 2007.
 • Fact or Fraud? The Protocols of the Elders of Zion. Jerusalem: Jerusalem Center for Biblical Studies and Research, 1994. Andra upplagan 1995, The Anti-Defamation League (förord av Abraham Foxman). Översättningar: Holländska, svenska, polska och tyska.
 • Bound for Freedom: The Book of Exodus in Jewish and Christian Traditions. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1999.
 • Zvi Kolitz: Jossel Rakovers samtal med Gud (Skrifter om judisk och kristen tro och tradition 1, utgivna av Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer. Utgivare: Göran Larsson, Jesper Svartvik). Malmö: 2003. Andra upplagan, Lund: Arcus förlag, 2005.
 • Tid för Gud: Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna (Skrifter om judisk och kristen tro och tradition 2, utgivna av Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer. Utgivare: Göran Larsson, Jesper Svartvik). Lund: Arcus förlag, 2006.
 • Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition, (Skrifter om judisk och kristen tro och tradition 3, utgivna av Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer. Utgivare: Göran Larsson, Jesper Svartvik). Lund: Arcus förlag, 2007.
 • Fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem (Skrifter om judisk och kristen tro och tradition 4, utgivna av Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer. Utgivare: Göran Larsson, Jesper Svartvik). Lund: Arcus förlag, 2011.