Rundbrev januari 2023

Stockholms Stora Synagoga. Credits: I99pema, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons.

Stockholm den 25 januari 2023

Kära vänner!

Normalt brukar jag inte skicka ut något nyhetsbrev i januari. Denna gång är det också kortare än vanligt, eftersom det mest innehåller information om kommande händelser, som jag redan berättat om i decemberbrevet. Men den informationen behöver både kompletteras och korrigeras.

Nu närmast gäller det helgen den 4–5 februari i Sankt Ansgars kyrka, Studentvägen 34, Uppsala (https://ansgar.nu). Lördagen den 4 februari gäller samma information som tidigare, alltså föredrag kl. 16:00 över ämnet: ”Vad betyder det för den kristna tron att Jesus var jude?” Därefter blir det frågor och samtal, havdala (avslutning av sabbaten enligt judisk tradition) samt vesper kl. 18:00.
Kyndelsmässodagens högmässa den 5 februari börjar kl. 10 (och inte kl. 11 som jag tidigare meddelat).

Fastlagssöndagen den 19 februari: Mässa kl. 16:00 i Viksjö kyrka, Agrargränd 2, Järfälla. Gudstjänst kl. 16:00 Måltid kl. 17:15. Föredrag kl. 18:00 över ämnet: ”Jerusalem i Bibelns och världens mitt.https://www.svenskakyrkan.se/jarfalla/viksjo-kyrka.
För eventuella frågor, hör av dig till Björn Skogsberg, tel. 08-58021913,
bjorn.skogsberg@svenskakyrkan.se

Onsdagen den 8 mars, studiedag över temat ”Trådarna från Rom”, Katedralkaféet, Domkyrkoplan 7, Uppsala. Medverkande: Gunnel Borgegård, Sonia Schlossman och jag.

Som jag skrev i det förra nyhetsbrevet kommer frukost att serveras från kl. 9:00, och kl. 10:00 håller Sonia en föreläsning om den långa och ofta komplicerade relationen mellan påvarna och judarna. I samband med lunchen kommer Gunnel, som är kyrkvärd i domkyrkoförsamlingen, att visa domkyrkan. Av särskilt intresse för oss är den ökända judesuggan som utgjorde medeltidens standardmotiv av judar i kyrkor och katedraler. På eftermiddagen kommer jag att tala om var kyrkorna befinner sig i relationen till judar och judendom idag. Till sist presenterar Gunnel som är ordförande i styrelsen för Samarbetsrådet för judar och kristna – Sveriges äldsta dialogorganisation – dess arbete. Det blir också tid för eftermiddagskaffe, frågor och samtal fram till kl. 17.
Kostnad inklusive frukost, lunch och eftermiddagskaffe: 850 kronor. Anmälan senast den 28 februari direkt till mig: goran.larsson@judiskkristnarelationer.se, telefon 0730949504, postadress Sommarvägen 1, 177 61 Järfälla. Avgiften sätts in på PlusGiro: 195 85 45-4 eller Swish: 1230 872 424. Märk insättningen med ”Studiedagen”.

Som jag nämnde i mitt förra nyhetsbrev, har jag blivit ombedd att vara reseledare och kaplan på en resa till Israel veckan efter påsk, den 11 till 18 april. Temat för resan är ”Med den Hebreiska Bibeln som guide” och presenteras bland annat så här:

Följ med på en unik resa till Israel och se platser som mycket sällan är med på andra resor. Platser som öppnar upp kopplingen mellan den hebreiska bibeln, vårt Gamla testamente, och Nya testamentet. På denna resa är det den första delen av Bibeln som är vår ledsagare.

Det är lätt att glömma att det kristna ofta kallar ”Gamla testamentet” var Jesu och de första kristnas enda Bibel – precis som den är för judarna än idag – och att Nya testamentet från första sidan till den sista är fullkomligt genomlyst av denna Bibel.

Jerusalem sett från Scopusberget. (Bild: Björn Tellow ©)

Under vår resa kommer vi att få dagliga påminnelser om de långa och djupa sambanden mellan Bibelns olika delar och följa trådar som löper genom hela den bibliska väven. Vi kommer ständigt att få uppleva hur stort det är att Bibeln har ett land, där de bibliska platserna är verkliga och fortfarande vittnar om att Ordet från himmelen så att säga står med fötterna på jorden.

Hela programmet finns på följande länk:
http://duvres.se/uploads/Uv4UeV1r/2023aprilSjbergheb.bibeln1a.pdf
Här finns även information om hur man anmäler sig. Det går också bra att ringa 0278-16005.

En viktig sak måste jag särskilt påminna om:
Senast den 7 februari behöver resebyrån veta hur många som är intresserade av resan, eftersom flygstolar och rum då behöver bokas. Sprid gärna information om resan till dem som kan tänkas vara intresserade.

Jag vill också påminna om sommarkursen på Helsjöns folkhögskola den 12–15 juni med Jesu liknelser som tema. Anmälningarna har börjat komma in och det går bra kontakta Marianne Karlsson både för information och anmälan:
Marianne.Karlsson@helsjon.se, tel. 0320-205840. För allmän information om Helsjöns folkhögskola, se https://helsjon.se/ och https://www.folkhogskola.nu/sok-skolor/Vastra-Gotalands-lan/Helsjons-folkhogskola/.

Till sist ännu en viktig påminnelse:
På fredag den 27 januari infaller Förintelsens minnesdag, och förhoppningsvis kommer den att högtidlighållas på många platser och sätt i Sverige och i länder världen över. Eftersom sabbaten går in på fredag eftermiddag, kommer många judiska församlingar att högtidlighålla dagen redan nu på torsdag kväll. Så här skriver Judiska församlingen i Stockholm:

På den internationella minnesdagen högtidlighåller Judiska Församlingen i Stockholm minnet över Förintelsens offer genom ett program som både rymmer minnen och blickar mot framtiden.

OBS! Då 27 januari infaller på sabbaten högtidlighålls ceremonin torsdag den 26 januari.

För er som inte kan delta i Stora synagogan kommer evenemanget att livesändas på https://jfst.se/, ni hittar det på vår startsida strax innan evenemanget börjar.

Vi upprepar länken: https://jfst.se/

Vi får alltså tillfälle att följa denna högtidlighet genom länken som anges. Det är en möjlighet som jag önskar att många kan tillvarata. Våra tankar går till Förintelsens offer och anhöriga.

Med varm hälsning

Ladda ner Rundbrevet som PDF-fil, klicka HÄR!