Rundbrev september 2022

Rundbrev september 2022.(Bild: Björn Tellow ©)

Stockholm den 9 september 2022

Kära vänner!

Nu har sommaren snabbt övergått i höst i vårt avlånga land. Det innebär att höstens verksamhet i kyrkor och församlingar har planerats och kommit igång och det gäller också vår fond för judisk-kristna relationer. I det här nyhetsbrevet ska jag framför allt berätta lite om våra planer inför hösten med en blick framåt mot nästa år.

Vårt arbete präglas fortfarande av pandemin, som har inneburit över två år med ytterst få möjligheter att resa och ordna några större samlingar. Själv kommer jag ta min femte spruta så snart jag kan, men det gäller ändå att vara fortsatt försiktig även om risken för allvarlig sjukdom minskat väsentligt. Så länge smittspridningen är stor och risken finns för nya varianter måste vi därför ta med i beräkningen att de möten som nu är planerade kan behöva inställas om myndigheterna ger sådana rekommendationer. För bara några dagar sedan lämnade jag återbud till den planerade kursen i Hong Kong i november, sedan det blivit klart att jag måste tillbringa flera dagar i karantän innan jag kunde få påbörja min undervisning. Där tillämpas nämligen ytterst strikta restriktioner i hopp om att på det sättet helt kunna stoppa smittspridningen. Vi får se hur de lyckas och om kursen kan genomföras under vårterminen.

Men nu går vi in i hösten med gott hopp om att äntligen kunna återgå till en någorlunda normal verksamhet. Under september, oktober och november är följande möten inbokade. För er som bor i närområdet och kanske önskar delta anger jag en kontaktperson för eventuella frågor.

September:

Fredag 16/9: Ekumenisk helg i Smålandsstenar. Föredrag kl. 19:00 i Pingstkyrkan, Södra Nissastigen 20.
Gunnar Löfgren, tel. 073-3162164, gunnar.y.lofgren@svenskakyrkan.se

Lördag 17/9: Bibelhelg i Pingstkyrkan, Olofsgatan 16, Ljungby. Föredrag kl. 15 och kl. 17 med fika emellan.
Christian Andersson, tel. 073-3325718, frilleandersson@hotmail.com

Söndag 18/9: Gudstjänst kl. 10:30 i Pingstkyrkan.

Torsdag 22/9: Föredrag kl. 19:00 på Vänskapsförbundet Sverige-Israel i Åhus Frikyrka, Möllegatan 24, Åhus.
Saga Svensson, tel. 076-3266249, sagas4515@gmail.com

Fredag 23/9: Föredrag kl. 18 på Vänskapsförbundet Sverige-Israel och Israels Vänner i S:t Olofskyrkan, Jönköpingsgatan 23, Helsingborg.
Björn Gustavsson, tel. 076-1869034, bjorn.ramlosa@gmail.com

Lördag 24/9: Föredrag, Israels Vänner, kl. 16-19 i EFS-kyrkan, Missionsgatan 8, Råå. Bengt Rosdahl, tel. 070-8734661, bengtrosdahl@gmail.com

Söndag 25/9: Ekumenisk gudstjänst kl. 11 i EFS-kyrkan, Kungsgatan 18, Hörby.
Ingvar Åkesson, tel. 072-7342522, gunneloingvar@telia.com

September-oktober:

30 september – 2 oktober: Israelkonferens Filadelfia, Behmbrogatan 18, Nyköping. Medverkande: Robin Lundgren, Göran Larsson, Göran Lennartsson, Roar Sörensen m.fl.
Fredag kl. 18:30 Sabbatsfirande (anmälan till Robin Lundgren, se nedan).
Lördag kl. 14:00 och 16:00 undervisning. Kl. 18:00 Panelsamtal.
Söndag kl. 10:30 Gudstjänst.
För information: Robin Lundgren, tel. 070-1607050, robin@publicmedia.se

9 oktober ordnar vi ett seminarium över fondens senaste bok, Förskjutningar: Avgörande skiften i relationen mellan judar och kristna, som jag presenterade i förra nyhetsbrevet. Då kommer så många som möjligt av de svenska författarna till bokens artiklar att medverka. Mötet äger rum kl. 15:00 i Storkyrkosalen, Stortorget 1, Stockholm. Det går bra att kontakta mig för närmare information. En uppdatering av höstens program kommer också att finnas på vår hemsida.
Se även Samarbetsrådets hemsida,  https://samarbetsradet.se

 

Förskjutningar
Förskjutningar.
Bokens baksida
Bokens baksida.

November:

Fredag – söndag, 18–20/11: Tankar vid kyrkoårets slut. Kyrkhelg i Hertsökyrkan, Luleå. Hittills är endast en punkt i programmet klar – söndagens högmässa i Hertsökyrkan kl. 11:00. För upplysningar om programmet fredag–lördag går det bra att lite längre fram kontakta Margareta Granström, tel. 072-7187785, margareta.granstrom@bredband.net

I övrigt är hittills endast ett möte till inbokat i november, men detta är värt desto mera uppmärksamhet. Det är ett initiativ som tagits av Kaj Engelhart, som i decennier stått i främsta ledet i arbetet för att främja relationerna mellan judar och kristna i Sverige och internationellt. Han sitter exempelvis i styrelsen för Samarbetsrådet för judar och kristna och är samordnare i Kommissionen för interreligiös dialog i Stockholms katolska stift. För en tid sedan kontaktade han mig och berättade att många kyrkor och samfund i Europa sedan lång tid varje år ordnar en dag som handlar om just mötet mellan judar och kristna och uttryckte sin förhoppning att något liknande skulle bli verklighet även här i Sverige.

Oftast är det privatpersoner och organisationer som är pådrivande när det gäller de judisk-kristna relationerna. Därför är ett sådant här förslag till en vid samling kring denna för kristenheten centrala och ofrånkomliga relation verkligen angeläget och efterlängtat. Glädjande nog har det redan fått ett mycket positivt mottagande i vida kretsar, vilket inte minst visar sig i att Sveriges kristna råd gett det sitt fulla stöd och nu publicerar ett pressmeddelande, där vi bland annat kan läsa:

 

Kyrkorna firar ”Rötter och Liv” med judisk-kristna samtal och möten
I flera länder i Europa inbjuder kyrkorna sedan några år tillbaka till en särskild dag med samtal och utbyte mellan kristna och judar. Syftet är att fördjupa kunskaperna om de egna rötterna i judendomen och att hålla kontakt med den levande judiska traditionen.

I Sverige väckte Kommissionen för interreligiös dialog i Stockholms katolska stift, KID, tanken och efter en ekumenisk och judisk-kristen beredning våren 2022 enades Sveriges kristna råd, SKR, om att ställa sig bakom en sådan dag. Den har fått namnet ”Rötter och liv – En dag ägnad åt judisk-kristna relationer” och kommer årligen att infalla söndagen före Domsöndagen/Kristus Konungens dag (enligt västkyrklig kalender). I år den 13 november.

De kristna församlingarna inbjuds att liva upp och fördjupa kontakterna med sina judiska rötter. Detta kan gärna ske genom samtal och andra former av utbyten och samverkan med judiska grannar och judiska gemenskaper, allt efter lokala förutsättningar. De judiska församlingarna, det judiska utbildningsinstitutet Paideia, Samarbetsrådet för judar och kristna och andra judisk-kristna grupper ställer sig också positiva och bidrar gärna. [… ]

”Jesus var jude, hans mor Maria var judinna, alla hans lärjungar och följare var judar. De kunde sin Torah, firade de judiska festerna och förstod vad han talade om när han anknöt till judiska berättelser. De första kristna var judar, den unga kyrkan var judisk”, säger kardinal Anders Arborelius, katolsk biskop i Stockholm, och fortsätter:

”Som kristna har vi mycket att vinna på att lära oss mer om vår bakgrund i det judiska, vi får en mycket bättre förståelse av det unika med Jesus, både det som förenar judarna med oss och det som skiljer oss åt. Och i kontakten med levande judendom upplever vi en annan sida av våra gemensamma rötter. Vi kan ge varandra ömsesidig inspiration”.

Är din församling intresserad? Välj ett tema (gärna med biblisk anknytning), en person eller en händelse som ämne för kyrkkaffet, eller för ett program under dagen, kortare eller längre. Uppmärksamma det också gärna i gudstjänsten. Låt det gärna bli ekumeniskt. Inbjud judiska medverkande eller gäster.

Ett förslag på tema för i år är ”Vilodagen – en gåva från Gud”. Om detta talar Göran Larsson, präst, teologie doktor och tidigare direktor vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, i Storkyrkosalen i Stockholm den 13 november. Också i bland annat Malmö, Lund och Göteborg planeras program den dagen.

Alla intresserade är välkomna till det första mötet, som alltså äger rum den 13 november i Storkyrkosalen, Stortorget 1, Stockholm. Mötet börjar kl. 15:00. För mera information går det bra att kontakta mig; se också vår hemsida där höstens program kommer att uppdateras, samt Samarbetsrådets hemsida, https://samarbetsradet.se .

Höstens färger kan vara betagande. (Bild: Göran Larsson ©)
Höstens färger kan vara betagande.(Bild: Göran Larsson ©)

 

Som ni ser är höstens program långt ifrån fyllt. Jag vill därför betona att jag står till förfogande för er som på olika sätt vill ordna program som kan väcka djupare kunskap och intresse för Bibeln, i synnerhet de långa och djupa sambanden mellan ”GT” och NT, olika aspekter av judisk tro och judiskt liv och vad som hänt och händer i relationen mellan judar och kristna. Det kan gälla medverkan i gudstjänster, församlingsaftnar, fortbildning och seminarier.

En aktuell anknytningspunkt kan vara Bibelns högtider, vilket vi särskilt påminns om nu när den mest högtidsrika delen av det judiska året snart inleds. Den börjar med nyåret, Rosh hashana, som går in på kvällen den 25 september. Tio dagar senare, den 5 oktober, firas årets heligaste dag, Jom kippur, försoningsdagen. Den 9 oktober börjar Sukkot, lövhyddohögtiden, som pågår i sju dagar och sedan avslutas med Simchat Tora, som betyder ”Glädjen över Guds Ord”. Här finns rika möjligheter till ”rotkontakt” och till den värld som också var Jesu egen. Med sitt rika innehåll är dessa högtider ett av många exempel på hur mötet mellan judisk och kristen tro kan fördjupa och inspirera genom att skapa medvetenhet inte bara om vad andras tro innebär utan också vår egen.

Efter två år av ett slags undantagstillstånd är vår fond mer än någonsin beroende av er för vårt fortsatta arbete. Det är enskilda människor som genom sitt engagemang och sin generositet bär upp verksamheten, och vi tackar av hjärtat för det stöd vi får. Några andra inkomstkällor har vi inte. Vi inser att det inte leder till någon massrörelse, men vi vill gärna försöka fylla vad vi upplever vara något av ett tomrum på många håll i kristenheten. Det låter nog pretentiöst, men efter att i många år haft glädjen att verka både internationellt och här i Sverige, vet jag vad jag talar om. I en tid när bristande bibelkunskap innebär en kris för stora delar av kristenheten är behovet gränslöst, och inte minst därför vilar ett ansvar på oss som nåtts av kallelsen att på olika sätt arbeta med de judisk-kristna relationerna.

Till sist har jag glädjen meddela att Jesper Svartvik och jag planerar att äntligen kunna fortsätta våra sommarkurser. Vi har preliminärbokat Helsjöns folkhögskola nästa sommar 12–15 juni och återkommer med mera information. Men markera gärna tiden i almanackan redan nu. Med dessa ord önskar jag er nu en god fortsättning på hösten. Om än jag hoppas att jag ska få träffa några av er i höst, upplever jag hela tiden att jag är omgiven av ett osynligt nätverk som gör det hoppfullt och meningsfullt att fortsätta det verk som många av er har varit med att skapa och fortsätter att stödja.

Med de varmaste sensommarhälsningar,
Er tillgivne

 

 

 

Ladda ner Rundbrevet som PDF-fil HÄR.

 P.S. Om ni vill höra av er till mig, ber jag er att göra det direkt till mig på adressen
goran.larsson@judiskkristnarelationer.se
och INTE genom att trycka på svarsknappen i själva nyhetsbrevet, för då hamnar ert mail i en annan box.


Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer
Adress i Sverige: Sommarvägen 1, 177 61 Järfälla; tel. 073-0949504
E-postadress: goran.larsson@judiskkristnarelationer.se
Hemsida: www.judiskkristnarelationer.se
PlusGiro: 195 85 45-4; Bankgiro: 5374-4249
Swish: 1230 872 424