Fönster mot Gud

Fönster mot Gud.Som framgår av bokens titel har den direkt anknytning till Svenska teologiska institutet i Jerusalem (STI), som firade 60-årsjubileum 2011.

Boken är den fjärde i den skriftserie som Jubileumsfonden ger ut: Skrifter om judisk och kristen tro och tradition. Boken ges ut i samarbete med Svenska kyrkan och STI, och som institutets direktor under många år tycker jag att det särskilt roligt att den nu presenteras som institutets jubileumsbok.

Ikonerna i institutets kapell återger frambärandet av Jesus i templet enligt Lukas 2:22-40. Detta motiv har i många år varit särskilt kärt för mig, eftersom det ger en så kraftig påminnelse om det djupa sambandet mellan den kristna Bibelns båda delar och om det nära släktskapet mellan judisk och kristen tro. Jesus läggs i en from judes famn, Symeon. På ikonen ser vi honom insvept i den judiska bönemanteln: Genom att Symeon är insvept i en bönemantel, tydliggörs det bibliskt otvetydiga men så ofta försummade och ibland även förnekade faktum att Jesus som jude läggs i det judiska folkets famn.

Symeon förkroppsligar på sätt och vis också själv den frälsning som Gud har berett åt alla folk. Till den beredelsen hör ju just utväljandet av ett särskilt förbundsfolk som får ta emot och bära uppenbarelsens ljus – det ljus som sänkte sig över tabernaklet, ”inkarnerades” i Tora och förmedlades till världen genom det judiska folket. Jesu ord enligt Johannes 4:22 – ”Frälsningen kommer från judarna” – kan därför läsas som något av en kommentar till Symeons tvåfaldiga profetia om barnet han beskådar: ”ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel” (sid. 89).

Denna bok vill ge inblickar i både Bibelns och ikonernas värld. Genom sina talrika färgbilder och smakfulla design har den också blivit en vacker presentbok.

Göran Larsson


Pris SEK 120: — Frakt tillkommer. Inbetalningskort bifogas.

Boken kan beställas hos:

Lars-Åke Spånberger,
Industrigatan 14,
112 46 Stockholm
larsake.spanberger@gmail.com
tel. 0730-383848.