Om fonden

Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer

I samband med Göran Larssons 50-årsdag den 21 maj 1999 grundades ”Insamlingsstiftelsen Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer”.

Fondens logotype.Denna fond vill på olika sätt verka för att öka förståelsen mellan judar och kristna och främja en teologisk fördjupning inom kristenheten när det gäller sambandet mellan Gamla och Nya testamentet, judisk skrifttolkning och kristendomens djupa rötter i det judiska folket .

Behovet av en verksamhet som syftar till att skapa respekt och empati för det judiska folket är stort, alldeles särskilt med tanke på den uppflammande antisemitismen, om vilken vi får dagliga smärtsamma påminnelser. Genom publicering av litteratur, föreläsningsverksamhet, kurser och seminarier såväl i Sverige som i Israel, där Göran Larsson varit bosatt, hoppas fonden kunna främja sitt syfte.

Morton Narrowe i Beersheva
Morton H. Narrowe fotograferad på Hotel Hilton i Beershewa under en av hans många resor till Israel. (Bild: Björn Tellow)

Den 1 juli 2004 anställdes Göran Larsson på deltid av jubileumsfonden. Han besöker regelbundet Sverige under vår och höst och i samband med kurser under sommaren. Den som vill kontakta Göran Larsson når honom enklast per e-post. Klicka här!

I jubileumsfondens skriftserie ”Skrifter om judisk och kristen tro och tradition” har Zvi Kolitz’ Jossel Rakovers samtal med Gud hittills publicerats (2003, andra upplagan 2005, Arcus förlag). I förordet till denna bok läser vi:

”I djup tacksamhet tillägnar vi denna bok två förgrundsgestalter i den judisk-kristna dialogen, Morton H. Narrowe, Stockholms överrabbin 1975-98, och Krister Stendahl, Stockholms biskop 1984-88.

Båda har oförtröttligt stått i främsta ledet för att sprida kunskap, förståelse, respekt och aktning mellan judar och kristna. Som andliga ledare är de föredömen som verkligen förkroppsligar

How sweet it is when friend with friend
In holy fellowship can walk!
When thoughts and sympathies may blend,
And hearts be open as their talk!

Dessa rader återfinns i en predikan av Charles Haddon Spurgeon över orden i 4 Moseboken 13:24 om spanarna som Mose sände in i det utlovade landet, vilka återvände med en druvklase ’som två man fick bära mellan sig på en stång’.

I djupare mening kan dessa ord få handla om att tillsammans bära himmelrikets frukter. Så kan denna bibelvers även användas om den djupa enheten mellan judar och kristna som bärare av den bibliska uppenbarelsen. Morton Narrowe och Krister Stendahl har som trogna arbetare i vingården föredömligt burit vinrankans frukt tillsammans och generöst framburit till många vad de skördat.”

Jubileumsfonden vill föra verket vidare att skörda och bära ut de goda frukterna av den judisk-kristna dialogen. Därför får de båda spejarna med druvklasen utgöra fondens motto och symbol.