Uppbrottet

Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen traditionUppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition

Arcus förlag. Så här presenteras boken på pärmens baksida:

Presentation av boken:

Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition är en bibelteologisk kommentar vars huvudsyfte är att försöka förstå den text vi idag möter i Bibeln genom att lyfta fram de olika bibelavsnittens centrala teman och belysa dessa med hjälp av judiskt, kristet och annat relevant material. Vilken roll spelar denna bibelbok för judiskt påskfirande? Vad innebär det att Gud skulle ha förhärdat faraos hjärta, och varför tycks Gud låta så många lida och gå under när Israel räddas? Hur har detta tolkats av judar som ju genom historien själva har fått uppleva så mycket lidande? Vad innebär Guds förbund med Israel? Är Gud partisk?

Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition är också en bok som uppmärksammar relationen mellan judar och kristna. Kommentaren ägnar stort utrymme åt den judiska tolkningstraditionen, eftersom boken primärt är skriven med tanke på kristna läsare som inte är så väl förtrogna med judiska kommentarer. Den behandlar bibelteologiska frågor, sätter in bibeltexten i den judisk-kristna dialogens sammanhang, och korrigerar även vanliga kristna missuppfattningar av Gamla testamentet och judendomen.

Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition vill dessutom fungera som en bro mellan Bibelns värld och dagens verklighet. Utan en ständig tolkning och tillämpning hade bibeltexten inte levt vidare. Bibeln gör anspråk på att förmedla Guds tilltal in i nuet. Därför kompletteras de mer historiskt betingade frågorna »när», »var», »vad» och »hur» med teologiskt övergripande frågor som »varför» och »vartill». Vilket gudomligt budskap vill den text vi läser förmedla till oss idag?

Ur förordet till andra upplagan:

Det är nu fjorton år sedan första utgåvan av Uppbrottet: Bibelteologisk kommentar till andra Moseboken utkom på Verbum. Till min glädje uppmärksammades den i vida kretsar. Den tog därför snart slut på förlaget; fyra år senare gjordes en ny tryckning, vilken även den snart var slut. Sedan dess har jag allt som oftast fått förfrågningar om en nyutgåva, som nu alltså blivit verklighet.

Texten har reviderats rejält. Förhoppningsvis har jag avlägsnat de sakfel som fanns i första utgåvan. Jag har också uppdaterat bibelcitaten efter Bibel 2000. Vissa avsnitt har också utvidgats, inte minst efter den engelska utgåvan: Bound for Freedom: The Book of Exodus in Jewish and Christian Traditions (Peabody, Massachusetts: Hendrickson, 1999).

De som läst den första utgåvan kommer i stort sett att känna igen sig, samtidigt som jag hoppas att de kommer att uppskatta den ansiktslyftning som boken genomgått. …

Eftersom mer än en recensent uttryckt en viss osäkerhet om vilken sorts genre denna bok tillhör vill jag gärna än en gång betona att mitt syfte är att låta Andra Moseboken få tala inifrån så att dess narrativa budskap överröstar historiska utredningar och enskildheter i texten. Jag gör heller ingen hemlighet av att den judiska tolkningstraditionen hörs kraftigare än den kristna, eftersom boken primärt är skriven med tanke på kristna läsare som inte utan vidare är förtrogna med judiska kommentarer. Det förklarar också det relativt stora utrymme som ägnas åt Andra Moseboken i mötet mellan judar och kristna. …

Till sist hoppas jag att denna nya utgåva ska finna vägen till både gamla och nya läsare och ge sitt bidrag till förståelsen av såväl Böckernas bok som Bokens folk.


Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition, 2:a reviderade och utökade upplagan. Göran Larsson 2007, 368 sidor, inbunden, isbn 978-91-88552-72-3.

Pris SEK 160: — Frakt tillkommer. Inbetalningskort bifogas.

Boken kan beställas hos:

Lars-Åke Spånberger,
Industrigatan 14,
112 46 Stockholm
larsake.spanberger@gmail.com
tel. 0730-383848.