Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer:

Adress i Sverige: Sommarvägen 1, 177 61 Järfälla, tel. 073-094 95 04
E-postadress: goran.larsson@judiskkristnarelationer.se
Hemsida: www.judiskkristnarelationer.se
PlusGiro (f.d. Postgiro): 195 85 45-4
Bankgiro: 5374-4249
Swish: 1230 872 424
Bank: Nordea
Ibannummer: SE17 9500 0099 6042 1958 5454
BIC eller Swiftkod: NDEASESS