Rundbrev december 2022

 

Stockholm den 16 december 2022


Kära vänner!

Ännu ett år lider mot sitt slut. Det slår mig att ordet lider denna gång nästan får en bokstavlig betydelse genom allt svårt och smärtsamt som kännetecknat detta år och med tanke på alla människor som lider i vår värld. Jag tänker först och främst på allt det lidande som Rysslands brutala och blodiga anfallskrig mot Ukraina ger oss dagliga påminnelser om. Och när vi ser ut över världen i stort, är det verkligen inte långsökt att tänka på aposteln Paulus tvåtusenåriga ord i Romarbrevet 8:22 om att ”hela skapelsen ropar som i födslovåndor”.

Att i allt detta mörker ändå påminna om ljuset som ändå ger oss hopp är trots allt lika realistiskt. Ingen annan månad tänder vi så många ljus som just nu, och är vi förtrogna med vår Bibel finner vi oräkneliga löften som talar om att mörkret inte har besegrat ljuset, och ”att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom” (1 Johannesbrevet 1:5). Därmed får vi på snart sagt varje blad i Bibeln en riktning angiven, till exempel i de kända orden i Psaltaren 119:105: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”

Med den utgångspunkten vill jag ge en liten lägesrapport från vårt eget arbete. Det är inte stort och bländande men vi vågar ändå tro att det ljus vi får sprida ska nå ut i sammanhang där det behövs. Vi har också fått uppleva en vändpunkt efter pandemin detta år, alldeles särskilt nu i höst. Det har blivit många samlingar av olika slag – föredrag och bibelstudier, bibelhelger och gudstjänster. Jag upplever mångas glädje över att åter kunna mötas i lite större sammanhang, och jag kommer att stå till förfogande för besök under större delen av våren.

Ännu är inte särskilt mycket inbokat, men jag vill ändå nämna några möten, som ni som befinner er i närområdet kanske vill markera i er almanacka:

Februari:

 • Lördag 4/2: Föredrag kl. 16:00 samt vesper i Sankt Ansgar, Studentvägen 34, Uppsala (https://ansgar.nu). ”Vad betyder det för den kristna tron att Jesus var jude?”
 • Söndag 5/2: Högmässa i Sankt Ansgar kl. 11:00.
 • Söndag 19/2: Viksjö kyrka, Agrargränd 2, Järfälla. Gudstjänst kl. 16. Måltid. Föredrag: Jerusalem i Bibelns och världens mitt. https://www.svenskakyrkan.se/jarfalla/viksjo-kyrka 

Mars:

 • Onsdag 8/3: Studiedag. Konferensrummet, Katedralkaféet, Domkyrkoplan 7, Uppsala. Tema: ”Trådarna från Rom”. Medverkande: Gunnel Borgegård, Sonia Schlossman och jag. Under en rad av år har Sonia och jag lett fördjupningsresor till Rom och andra platser i Italien. Syftet med dagen är både att återknyta kontakten med er som deltagit i dessa resor och att nå fler som är intresserade av den rikhaltiga historia som är knuten till det land där världens äldsta levande judiska församling finns, och där kyrkohistorien har en av sina viktigaste brännpunkter. Det kan heller knappast råda någon tvekan om att mera har hänt i Rom, som på ett avgörande sätt varaktigt har påverkat relationen mellan judar och kristna i vår tid, än på någon annan plats i världen. Såväl historiska tillbakablickar som dagsaktuella uppdateringar står därför på programmet denna dag.

  Frukost serveras från kl. 9, och det första föredraget börjar kl. 10.
  I samband med lunchen kommer Gunnel, som är kyrkvärd i domkyrkoförsamlingen, att visa domkyrkan. Av särskilt intresse för oss är den ökända judesuggan som utgjorde medeltidens standardmotiv av judar i kyrkor och katedraler. På eftermiddagen fortsätter vi med föredrag, kafferast och samtal fram till kl. 17.
  Detaljprogrammet kommer att läggas ut på vår hemsida. Det går också bra att kontakta mig direkt för information.

  Kostnad inklusive kaffe med smörgåsbuffé, lunch och eftermiddagskaffe: 850 kronor. Anmälan allra senast den 28 februari direkt till mig på e-post, vanlig post eller telefon. Minimiantal: 20 deltagare.
  För närmare information går det bra att kontakta mig, Sonia Schlossman (sonia.schlossman@gmail.com) eller Gunnel Borgegård (g.borgegard@gmail.com).

Jag vill redan nu också nämna att jag blivit ombedd att vara reseledare och kaplan på en resa till Israel veckan efter påsk, den 11 till 18 april. Temat för resan är ”Israel med hebreiska bibeln som guidebok” och presenteras bland annat så här:

Följ med på en unik resa till Israel och se platser som mycket sällan är med på andra resor. Platser som öppnar upp kopplingen mellan den hebreiska bibeln, vårt Gamla testamente, och Nya testamentet. På denna resa är det den första delen av bibeln som är vår ledsagare.

För närmare information: Tel. 0278-160 05 och http://duvres.se/uploads/Uv4UeV1r/2023aprilSjbergheb.bibeln1a.pdf

En kinesisk version av julens evangelium...
En kinesisk version av julens evangelium…

Ett annat program under våren berör inte er direkt, men jag vill ändå nämna det eftersom jag tagit upp det i flera tidigare rundbrev. På grund av pandemin har jag emellertid i tre års tid tvingats uppskjuta det. Eftersom Kina äntligen lättat på sina mycket stränga coronarestriktioner, förefaller den nu att äntligen kunna genomföras – alltså min kurs på Lutheran Theological Seminary i Hong Kong, som planeras äga rum i mars.

Många undrar hur situationen ser ut för vår teologiska högskola i dessa dagar. Som många säkert känner till har den kommunistiska diktaturen i Kina nästan helt tagit makten i Hong Kong sedan jag var där 2019. Oftast innebär sådana diktaturer att kristna på olika sätt hindras leva ut sin tro. Hittills har vårt seminarium dock kunnat fortsätta sin verksamhet bortsett från vissa restriktioner för utländska studenter.I stället är det största bekymret de svåra förföljelser som många kristna i Myanmar (Burma) utsatts för sedan en militärjunta tog makten där i februari 2021.

... och i franciskanernas kyrka på Herdarnas äng utanför Betlehem.
… och i franciskanernas kyrka på Herdarnas äng utanför Betlehem.

Flera av våra tidigare studenter har drabbats, och nya studenter har haft stora svårigheter att lämna landet.

I det sammanhanget vill jag gärna nämna en oförglömlig upplevelse från i höstas. Den 22 september var jag på väg till ett föredrag i Åhus i Skåne när det plingade till i mobilen och jag fick ett meddelande från Hong Kong. Det innehöll följande glada nyhet: Myanmar students led Morning Chapel this morning. Thanks to your prayer and the Lord for their safe arrival and the learning opportunities! (“Studenter från Myanmar ledde morgonbönen idag. Tack för era böner och tack till Herren för att de kommit säkert fram och för deras studiemöjligheter!”) Som bilaga medföljde en liten videoinspelning från morgonsamlingen.

Att jag var på väg till just Åhus är av särskild betydelse. Där föddes nämligen år 1864 den man som betytt mest för de kristna i Myanmar. Han hette Ola Hanson och under sitt liv i den norra provinsen Kachin, som gränsar mot Indien och Kina, skapade han ett skriftspråk, översatte hela Bibeln från grundspråken, skrev hundratals psalmer och gjorde så oändligt mycket som gör att mina studenter kallar svenskarna för ”Ola Hansons folk”.

Seminariet i Kachin.
Seminariet i Kachin.

Idag är Kachin den enda kristna delstaten i ett i övrigt buddhistiskt land. Nog är det underligt att det först var i Hong Kong för sju år sedan som ryktet om denne trogne arbetare i Guds vingård nådde mig och som jag så kraftigt fick erfara vad som ligger i de orden ”Genom tron talar han än, trots att han är död” (Hebreerbrevet 11:4). Han förtjänar verkligen en plats i svensk kyrkohistoria!

I församlingen i Åhus där jag skulle hålla mitt föredrag satt en släkting i rakt nedstigande led till denne ”Kachins apostel”, och det blev en mycket gripande stund när jag inledde kvällen med att spela upp morgonbönen från Hong Kong med studenterna från Myanmar – den goda frukten av Ola Hansons outtröttliga arbete under decennier i en del av världen som få kände till och brydde sig om.

Men över oceaner och kontinenter och genom alla tider fortsätter ljuset att spridas med en lyskraft som skingrar det djupaste mörker, trotsar all mänsklig makt och genomtränger all mänsklig svaghet.

Ola Hanson och hans hustru Winnie.
Ola Hanson och hans hustru Winnie.

Jag vill gärna hänvisa till två tidigare nyhetsbrev, där jag berättar om Ola Hanson och hans hustrus livsverk samt om en av mina studenter som nu undervisar på ett teologiskt seminarium i Kachin. Det gäller breven från december 2014 (https://tinyurl.com/2zn4s8qr) och juni 2016 (https://www.judiskkristnarelationer.se/?p=506).

Ännu en ljuspunkt: Nu ligger nästa sommarkurs på Helsjöns folkhögskola i södra Västergötland fast i vårt program. Som tidigare meddelats är den planerad för 12–15 juni, från måndag lunch till torsdag lunch.

Som tema har vi – det vill säga Jesper Svartvik och jag – valt Jesu liknelser. “Och han talade till dem med många liknelser.” – Ja, så sammanfattar evangelisten Matteus Jesu undervisning om Guds rike och vårt lärjungaskap (Matteus 13:3). Vi kommer att belysa dessa liknelser ur olika synvinklar. De kommer inte bara att leda oss in i många nytestamentliga texter utan också till texter i andra delar av vår Bibel och inte minst till paralleller i den rabbinska litteraturen. På det sättet vill vi fördjupa vår bibelkunskap och belysa både vad som skiljer och förenar judisk och kristen tro och skrifttolkning. Kanske kan vi då förstå vissa liknelser bättre? På vilket sätt är Jesu liknelser speciella, eller rentav unika?

Jag kommer att informera mera om kursen i kommande nyhetsbrev, men det går bra att anmäla sig preliminärt redan nu och att kontakta Marianne Karlsson både för information och anmälan: Marianne.Karlsson@helsjon.se, tel. 0320-205840. För allmän information om Helsjöns folkhögskola, se https://helsjon.se/ och https://www.folkhogskola.nu/sok-skolor/Vastra-Gotalands-lan/Helsjons-folkhogskola/.

På söndag tänds det fjärde adventsljuset. Då inleds också den åtta dagar långa judiska tempelinvigningsfesten, chanukka, med att det första ljuset i chanukkaljusstaken tänds. De judiska och kristna ljushögtiderna sammanfaller alltså delvis även i år, vilket får påminna oss om den djupa samhörigheten mellan judar och kristna, även om motiven för de båda högtiderna är olika. (Om någon vill veta mera om chanukka, går det bra att läsa exempelvis min bok Tid för Gud; se https://www.judiskkristnarelationer.se/?page_id=268.)

När ännu ett år förflutit känner vi i Jubileumsfondens styrelse stor tacksamhet mot er för ljuset ni spridit genom er vänskap, era förböner och ert stöd till vår verksamhet. Vi säger det så ofta: utan er kunde fonden inte fortsätta sitt arbete! Många av er har varit med från början och följt oss under de tjugotre år som förflutit sedan Jubileumsfonden instiftades. Andra läser detta lilla nyhetsbrev för första gången eftersom vi träffades först vid något tillfälle under hösten. Till er vill jag säga ett särskilt välkommen.

Och så ser vi med tillförsikt fram emot ännu ett verksamhetsår och önskar er en ljus och glädjerik högtid och allt gott inför det nya år som snart går in.

Med de varmaste hälsningar,

Er tillgivne

Ladda ner rundbrevet som PDF-fil! Klicka HÄR!