Göran Larsson och Jubileumsfonden jubilerar

2019 – Ett bemärkelseår

     Den 27 januari har över hela världen minnet av Förintelsen uppmärksammats: minnet av miljontals mördade har hedrats, många överlevande har berättat om det som ytterst sett ändå är obeskrivligt, filmer om Förintelsen har visats och diskuterats, och seminarier om antisemitismen i historia och nutid har anordnats.

     Vi lever i en tid av tilltagande antisemitism. Undersökningar visar att också i Sverige, ja, faktiskt inte minst i Sverige, upplever judar en utsatthet vi inte trodde var möjlig efter Förintelsen. Ändå är det just så: antisemitismen är och förblir ett stort problem i världen, i Europa, och i Sverige. Därför är de manifestationer som anordnas på minnesdagar – exempelvis årsdagen av Kristallnatten den 9 november eller årsdagen av befrielsen av Auschwitz den 27 januari – viktiga och hoppingivande.

    Samtidigt måste vi inse att problemen är så djupgående i vårt samhälle att vi behöver göra långt mer än så. Antisemitismen har funnits i tusentals år, och de enda sätten att motarbeta den är dels att blottlägga stereotyper och förakt, dels att sprida kunskap om judisk tro och tradition.

     Styrelsen för Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer vill nu utropa 2019 till ett år då vi gör just detta: dels blottlägger stereotyper, dels sprider kunskap om judendom. Stiftelsen grundades 1999 då Göran Larsson fyllde femtio år. I år har stiftelsen alltså funnits i tjugo år, och den 21 maj fyller Göran sjuttio år. Dessa två bemärkelsedagar vill nu vi i styrelsen uppmärksamma genom att vädja om fortsatt och förstärkt stöd till stiftelsen.

     Under 2019 vill stiftelsen göra en särskild satsning på undervisning.

  1. Göran kommer att fortsätta undervisa på Lutheran Theological Seminary i Hong Kong, där han möter nästa generation präster, pastorer och pedagoger i Sydostasien. Det de får lära sig under utbildningen tar de med sig till sina församlingar och förmedlar till sina församlingsmedlemmar. Göran ger dem en unik möjlighet att se djupare in i Bibelns värld, lära känna den judiska traditionen och levande judendom, och han hjälper dem att förkunna en kristen tro som inte sker på bekostnad av judisk självförståelse.
  2. Den 12–15 augusti anordnas på Helsjöns folkhögskola en sommarkurs om Johannesevangeliet, denna text som är en ovärderlig skatt i kyrkans tradition, men som samtidigt även ofta har citerats och åberopats av dem som vill förtala judendom och judenhet.
  3. Göran fortsätter även föreläsa i Sverige. Han kallas till prästfortbildningar och är inbjuden att ge offentliga föreläsningar i många olika sammanhang.

     Vi ska inte förtiga att gåvorna till Jubileumsfonden på senare tid har minskat, och att fortsättningen av vårt arbete nu hänger på ökade inkomster. Göran vill prioritera arbetet i Sverige framöver. Det kommer förhoppningsvis att leda till ökade intäkter från föredrag och bokförsäljning, vilka oavkortat tillfaller Jubileumsfonden. Men den ekonomiska situationen är akut. Därför är detta en vädjan till Er att hjälpa oss att göra detta jubileumsår till ett år då vi framför allt kan blicka framåt mot nya möjligheter att förverkliga Jubileumsfondens syfte.

     En del av Er vill kanske uppvakta Göran Larsson på födelsedagen, och många vill säkert fortsätta stödja Jubileumsfondens arbete. Vi vill med detta upprop ge Er en möjlighet att göra just detta genom att insätta en särskild gåva på fondens plusgirokonto 195 85 45 – 4. Märk den gärna ”jubileumsgåva”.

     Vi tackar varmt och hjärtligt för Ert stöd. Utan Er kan stiftelsen ingenting göra.

 

Stockholm den 15 februari 2019

Lars-Åke Spånberger

Ordförande för styrelsen för Insamlingsstiftelsen Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer.

Tillsammans med övriga i styrelsen:

Börje Hedman

Per-Henrik Petersson

Dagny Ståhlberg

Jesper Svartvik

Anita Taranger

 

Ladda ner inlägget som PDF-fil (269 kB) HÄR!


Return to Top ▲Return to Top ▲